Regulamin

Gospodarze Chaty Starych Znajomych bardzo upraszają aby niniejszy regulamin przestrzegać, co by wszyscy Goście pod naszym dachem spokojnie i bezpiecznie odpoczywać mogli. Za Państwa wkład i zaangażowanie gospodarze wdzięczni będą.

REGULAMIN REZERWACJI

1. Rezerwację można dokonać telefonicznie pod nr tel.: 134930370, 609088665 lub za pomocą poczty e – mail pod adresem restauracja@chatastarychznajomych.pl

2. Gość po dokonaniu rezerwacji jest zobowiązany uiścić opłatę rezerwacyjną w wysokości 50% kosztów pobytu do 3 dni od daty wykonania rezerwacji, lub w terminie uzgodnionym z gospodarzami, wpisując w tytule przelewu nazwisko i datę pobytu.

3. Za datę wpłynięcia opłaty rezerwacyjnej uznaje się datę zaksięgowania przelewu na koncie Chaty.

4. Chata zastrzega sobie prawo do usunięcia rezerwacji w przypadku nie wpłynięcia opłaty rezerwacyjnej po 3 dniach od daty wykonania rezerwacji.

5. Wpłata opłaty rezerwacyjnej jest równoznaczna z akceptacją regulaminu rezerwacji i pobytu oraz pozostałych warunków zawartych w potwierdzeniu rezerwacji.

6. Po dokonaniu rezerwacji Gość otrzymuje drogą elektroniczną lub telefoniczną potwierdzenie rezerwacji.

7. W przypadku anulacji rezerwacji w terminie krótszym niż 60 dni przed przyjazdem lub w przypadku nie przyjazdu Gościa do Chaty wpłacona opłata rezerwacyjna nie podlega zwrotowi.

REGULAMIN POBYTU

1. Chata ma obowiązek meldunkowy każdego Gościa w dniu przyjazdu. Uprasza się Gości o okazywanie dowodu stwierdzającego tożsamość.

2. Opłata za cały pobyt w chatce/pokoju pobierana jest w dniu przyjazdu. Opłata jest równoznaczna z akceptacją regulaminu pobytu.

3. W chatkach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu. Osoby palące prosimy o wychodzenie na taras a w trosce o czystość korzystanie z popielniczek.

4. W przypadku skrócenia Państwa pobytu z przyczyn od nas niezależnych (brzydka pogoda, choroba lub inne), nie zwracamy opłaty za niewykorzystane noclegi.

5. Przyjazd do chatki możliwy jest w godzinach 14.00 – 22.00, w przypadku zamiaru przyjazdu w innych godzin należy uzgodnić przyjazd z gospodarzami.

6. Niestawienie się Gościa do godziny 10 rano dnia następnego (dzień później od planowanego dnia przyjazdu) jest równoznaczne z rezygnacją z pobytu, jeżeli nie ustalono inaczej z Chatą.

7. Chatka/pokój wynajmowany są na doby. Doba hotelowa trwa od godziny 14.00 do godziny 11.00 dnia następnego.

8. Jeżeli Gość nie określił czasu pobytu najmując chatkę/pokój przyjmuje się, że chatka/pokój został wynajęty na jedną dobę.

9. Przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość chatki/pokoju powinien zgłosić w barze restauracji do godziny 22,00 ostatniego wieczoru pobytu. Gospodarze uwzględnią życzenie przedłużenia pobytu w miarę posiadanych możliwości.

10. Gości wynajmujących tylko pokój w Chatkach uprasza się o zachowanie czystości w pokoju gościnnym. Pokój gościnny udostępniony jest dla wszystkich Gości przebywających w Chatce.

11. O Państwa komfortowy pobyt i spokojny wypoczynek na miejscu dbają gospodarze i pracownicy Chaty Starych Znajomych, wszelkie uwagi, zapytania, usterki prosimy zgłaszać na bieżąco w barze restauracji lub pod nr tel 609088665.

12. Chatka świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług prosimy o jak najszybsze zgłaszanie ich do baru restauracji, co umożliwi nam niezwłoczną reakcję.

13. Gość powinien zawiadomić pracownika restauracji o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

14. Chata nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w chatkach/pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zamykanie okien i drzwi w momencie opuszczania chatki.

15. Chata udostępnia Gościom parkin jest on bezpłatny, niestrzeżony. Chata nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.

16. Gość chatki ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych chatki/pokoju powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

17. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

18. W chatce obowiązuje zachowanie ciszy od godziny 22.00 do godziny 7.00.

19. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek elektrycznych i innych podobnych urządzeń nie stanowiących wyposażenia pokoju chatek.

20. Chata może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin chaty wyrządzając szkodę w mieniu chaty lub gości albo szkodę na osobie gości, pracowników chaty, innych osób przebywających w chacie albo też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt gości lub funkcjonowania chaty.

21. Przedmioty przypadkowo pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w chacie będą odesłane na adres wskazany przez Gościa. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji, chata przechowa te przedmioty przez 1 tydzień.

22. Wszelkie reklamacje prosimy składać niezwłocznie, pisemnie w barze restauracji, listownie lub pocztą e-mail (czas odpowiedzi do 14 dni roboczych).